Helleborus verzorging, september - oktober 2016

Beste Helleborus Queens® kweker,

Hierbij versturen wij u informatie voor de teelt in het najaar.

Temperatuur
In tegenstelling tot zomerbloeiers, verkrijgen de Helleborus hybriden hun energie uit lage temperaturen. Het is heel belangrijk om in de maanden september tot november de kastemperatuur laag te houden.
Als de temperatuur in deze maanden te hoog is, dan gaat dit ten koste van de kwaliteit van de bloemen en zal het groeiritme worden verstoord.

Groeiperioden
De tweede periode vindt plaats omstreeks eind augustus. De plant maakt een sterke wortelgroei door en lijkt reserves op te bouwen die straks nodig zijn om bloemknoppen te ontwikkelen. In de herfst, voor de tweede groeiperiode, bevordert kali en bitterzout bijmesten de bloemkwaliteit.

Verdamping
In de groeiperioden verbruiken Helleborus hybriden veel water. Dit komt door hun sterke groeikracht en doordat ze met hun grote blad veel verdampen.
Het is belangrijk dat de planten steeds het vocht op kunnen nemen dat ze voor het verdampen nodig hebben. Als dat niet zo is dan zal het blad te vroeg afsterven.

Verwijder onkruid, onkruid is een nest van verschillende problemen!

Valse meeldauw is een ziekte die naar onze ervaring de meeste schade kan veroorzaken. In de maanden van April tot en met Oktober zal er regelmatig preventief tegen deze ziekte gespoten moeten worden.
Sterk aangetaste planten zullen altijd verwijderd moeten worden om verspreiding te voorkomen. Een goede luchtcirculatie is de kas is belangrijk.
Tocht dient ten alle tijden voorkomen te worden, sterke wind helpt de ziekte zich snel te verspreiden. Let op valse meeldauw en spuit Ortiva + Ridomil Gold.

  • Flint: wordt gedeeltelijk in waslaag opgenomen.
  • Ortiva: werkt preventief en curatief = systemisch.
  • Switch: werkt preventief en curatief.
  • Luna Privilege: werkt opwaarts systemisch.

 
Botrytis is een ziekte die bij jonge planten in oktober en november voorkomt. In deze periode maken jonge planten vaak nog nieuw blad dat bijzonder kwetsbaar is voor deze ziekte. In deze maanden zal twee keer preventief gespoten moeten worden.
 
Luizen kunnen het hele jaar door veel schade aanrichten. Een goede scouting is ook hierbij van belang.
Bestrijding met Admire of Confidor (werkt ook in lage temperaturen!).

Spint kan in de warme zomermaanden voor problemen zorgen. Bestrijding met Scelta of Floramite.

Rupsen kunnen zowel boven als onder de grond schade veroorzaken. Bestrijding met Turex of Decis.

Slakken kunnen zowel boven als onder de grond schade veroorzaken.
Schade door de taxuskever is te herkennen door ronde vraatsporen in het blad. De meeste schade wordt echter onder de grond veroorzaakt door de larven die aan de wortels vreten.


Contact

Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft, neem dan contact op met: