Pioenen nieuwsbrief, juli 2016

Teelt Pioenen niet klaar na bloemenoogst!

Hierbij sturen wij u onze nieuwsbrief met als onderwerp: pioenen. In deze nieuwsbrief krijgen de volgende onderwerpen speciaal de aandacht: Phytopthora, organische meststoffen na de bloei, botrytis, bladaaltjes en onkruid bestrijding, de nieuwe aanplant en Green Works Care. Wij vertrouwen erop dat deze informatie u helpt bij een succesvolle teelt. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.
 

Bemesting

Na de bloei moet de bemesting gericht zijn op de vegetatieve groei van de plant, de bladeren die tot dan toe onder het gewas hebben gezeten moeten nog volgroeien. Het gewas dat nu op de plant staat is de basis voor de bloemen productie in het volgende jaar. De bloemaanleg vindt namelijk plaats in juli en augustus. Neem met regelmaat in vaste periodes een grondmonster / bladmonster zodat u een beter beeld krijgt van de behoeftes van de plant.

Normale bemestingsgiften kg/ha voor pioen op jaarbasis
(bij normale grondwaardering)

 • N- behoefte: 150 kg/ha
 • Fosfaat, kg P2O5: 100 kg/ha
 • Kali, kg K2O: 225 kg/ha
 • Magnesium, kg MgO: 100 kg/ha

Na de bloei bemesting geven voor knopaanleg volgende seizoen:

 • Kalium helft strooien (o.a. Patentkali)
 • Stikstof minimaal 50 kg
 • Magnesium (bitterzout)

Let er dan wel op dat er in deze periode voldoende water voor de plant beschikbaar is om de meststoffen op te nemen. Droogte in die periode schaadt de bloemproductie voor het volgende jaar.

Een actief bodemleven is dus van belang, vochtige grond en een juist organische stofgehalte zijn zeer belangrijk om de opname van bovengenoemde meststoffen te bevorderen.
 

Phytophthora

Een redelijk nieuwe aantasting in pioenen is Phytophthora. De infectie vindt plaats onder vochtige omstandigheden via verwondingen. De schimmel kan jarenlang in plantenweefsels of in de grond overleven. De eerste aantasting is te herkennen aan zwarte, slappe blaadjes in het gewas. Bij een aantasting in het voorjaar door Phytophthora ontstaan bruine tot grauwzwarte vlekken op de stengeldelen en komen deze takken als een soort zwarte haakjes op, deze groeien niet verder dan 10 cm. Eenmaal aangetast is het vrijwel niet weg te krijgen. De plekken voelen vaak sponsachtig en zacht aan waarbij het merg donkerbruin en natrot is, o.a. Kansas en Duchesse de Nemours zijn hier gevoelig voor. Spuit preventief met bijvoorbeeld Moancozeb, Rodomil Gold of het nieuwe middel Signum.


Organische meststoffen na de bloei!

Op zandgronden is het momenteel vanwege de vele neerslag verstandig om buiten toch nog 300kg Mix5 te strooien. 300kg Mix5 compenseert de uitspoeling voor een deel.
 
Na de bloei kunt u op verschillende manieren meststoffen toedienen.
DCM levert langzaam werkende organische meststoffen die perfect passen in de pioenenteelt. Na de bloei is er vooral behoefte aan stikstof en kalium voor productie en plant opbouw voor volgend jaar. Zo produceren de pioenen elk jaar weer maximaal takken. Dit kunt u op een aantal manieren invullen. U kunt kiezen voor een samengestelde organische meststof bijvoorbeeld DCM Mix 6 (6-3-18+3MgO) of u kunt deze elementen apart van elkaar toedienen.

Bij het apart van elkaar toedienen is de combinatie van Vivikali met een reguliere stikstof en meststof bekend. Het voordeel van Vivikali ten opzichte van bijvoorbeeld patentkali is het veel lagere “zoutgehalte” in deze meststof. Dit betekent dat deze meststof veel zachter voor de wortels is. En zeker in een periode van extreme droogte is dit zeer belangrijk. Tevens bevat Vivikali van zichzelf sporenelementen, hormonen en bevordert het bodemleven. De dosering van Vivikali ligt normaal tussen 400 en 600 kg per ha. Als je een grond bezit waarin het magnesium overwicht heeft ten opzichte van Kali is het ten alle tijden beter om voor Vivikali te kiezen.

Door de droge omstandigheden is de opname van de elementen niet altijd optimaal. Om toch voldoende voeding in de plant te houden, is een bladmeststof een goede optie om de plant in goede conditie te houden.
DCM heeft twee bladmeststoffen die zeer snel werken. Tevens kunt u deze bladmeststoffen onderling mengen.

 1. Olega complex – breed werkende bladvoeding (bevat alle hoofd- en sporenelementen, zeewierextract en ureum)

 2. Olega fer – snel werkende ijzer bladvoeding welke zeer zacht voor het gewas is (bevat tevens zeewierextract en ureum)

Voor doseringen en toepassingsmogelijkheden in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen kunt u contact opnemen met uw DCM adviseur:

Andre de Ridder: a.deridder@dcmnederland.com

 

 

 1. Fytaforce Soil voor het direct verhogen van het bodemleven door het verspuiten van het vloeibare mengsel van schimmels, bacteriën, gisten en protozoa
  Fytaforce Soil is een unieke, hoogwaardige biofertiliser met een geconcentreerd mengsel van positieve micro-organismen die onder natuurlijke omstandigheden in de bodem voorkomen.
  Dit vloeibare product met zeer veel schimmels, bacteriën, gisten en protozoa is eenvoudig te verspuiten over de bodem en verhoogt zo direct het bodemleven.
  Het is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de vollegronds buitenteelt en zorgt ervoor dat de natuurlijke balans van micro-organismen op en rond de plant wordt hersteld.
  Bij een natuurlijke balans is de plant weerbaarder en groeikrachtiger. Daarnaast stimuleert het de vorming van humus en de mineralisatie in de bodem.

 2. Photo-Finish voor het weerbaar maken van het gewas
  Photo-Finish is een multifunctionele bladmeststof met veel silicium en kalium, die de cel versterkende en suikerniveau (brix) verhogende eigenschappen geeft. Bovendien bevat het kelp (zeewier), huminezuur, fulvinezuur, geselecteerde spoorelementen en verschillende groeistimulerende plantextracten. Photo-Finish produceert een pantserachtige beschermende laag op de celwanden welke het bladoppervlak onaantrekkelijk maakt voor insecten en weerbaar tegen schimmels.

 3. Root & Shoot voor herstel van het gewas en aanleggen van nieuwe ogen
  Root & Shoot is een bijzonder effectief product om de ontwikkeling van gewassen te bevorderen, zowel boven de grond als onder de grond. Het is een speciale combinatie van meststoffen, groeibevorderaars en vitaminen waarmee vooral de wortelgroei en scheutontwikkeling worden gestimuleerd. Root & Shoot kan worden ingezet als hulpmiddel in tijden van stress (vorst, hagelschade, hitte, wind, verplanten, etc.), dus ook na de snee van de pioenen. Ook zorgt Root & Shoot voor een krachtige scheutgroei bij alle gewassen. Het heeft een zeer positieve bijdrage bij het aanleggen van nieuwe ogen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marco Culurgioni
mc@karobv.nl
06-86823006

Danny Rood
dr@karobv.nl
06-51147142
 

Botrytis bestrijding

De bestrijding van Botrytis in pioenen is een lange termijn verhaal. Vooral het niet beschermen na de bloei is een belangrijke oorzaak dat Botrytis voor grote problemen blijft zorgen. Voer daarom een bespuiting tegen Botrytis uit om te zorgen dat de schade van het snijden geen besmetting kan veroorzaken. Voeg bij de Botrytis bespuiting Bitterzout toe om het gewas af te harden.

In het najaar vormt de schimmel wintersporen die op de grens grond/lucht overwinteren. Dit is ook de plaats waar in het voorjaar de aantasting begint. De bestrijding in het voorjaar is dus wel nodig, maar de basis ligt in de nazomer. De nu veel gebruikte Collis in het voorjaar is dus absoluut geen totaal oplossing maar een onderdeel.

Uit onderzoek kwam naar voren dat het Botrytis remmend effect van niet tekort afmaaien (+/-10 cm boven de grond) van het gewas in najaar, de kans van omvallers vermindert in het volgend voorjaar.
 

Bladaaltjes

Een aantasting van aaltjes is duidelijk te zien aan een misvorming van het blad. De bladeren zijn halfrond vergroeid en het weefsel ziet er misvormd uit. Van jonge scheuten kan soms het groeipunt verdrogen.

Daarnaast kan bloemknop verdroging optreden. Dit is duidelijk te herkennen aan zwart verrotte bloemdelen met eromheen nog gezonde kroonbladeren. De uitloop van bladaal vanuit de verdroogde knopjes begint nu op gang te komen.

Voor verspreiding in het gewas hebben aaltjes water nodig. De aaltjes bewegen zich naar andere delen van een plant over een plasje water dat op het blad ligt na het (be)regenen of bij hoge luchtvochtigheid. Verspreiding vindt ook plaats tijdens gewaswerkzaamheden. Omdat verspreiding plaatsvindt tijdens nat blad moet je niet in het gewas lopen en/of spuiten, dus spuiten vanuit paden.

Het aaltje geeft eigenlijk pas schade in het seizoen na de besmetting. Toch is de besmetting in het eerste jaar te herkennen. De bladeren laten dan blauwe, strak door de nerven afgebakende vlakken zien. Na een regenbui breidt dit zich uit naar het volgende nerfvak.

Maatregelen:

 • Perceel vrij van onkruid houden.

 • Verwijder de verdroogde bloemknoppen.

 • Spuit als het blad nat is van de dauw in de avond, omdat de aaltjes dan aan de buitenkant van het blad zitten 3 keer met Vertimec Gold.

 • Maai in het najaar het gewas ½ augustus af en verwijder de gewasresten. Doe dit alleen bij droog weer.
   

Onkruid

Bladaaltjes kunnen door mee te liften op onkruid(zaden) het perceel besmetten.
Het is dus zaak om het onkruid voor de winter helemaal dood te hebben. De pioen is extreem gevoelig voor Roundup. Vooral met straatgras mag dit middel nooit in pioen gebruikt worden. Via de wortels wordt het middel opgenomen door de plant. Voor een vuil perceel blijft alleen Basta over. Voeg eventueel wat ureum toe. Als er veel straatgras staat is het nuttig om een kleine hoeveelheid Chloorprofam toe te voegen aan de Basta.

Butisan S is straks ook inzetbaar in pioenroos
Op verzoek van de sector heeft het Ctgb besloten het gebruiksgebied van het middel Butisan S uit te breiden met de toepassing met de teelt van pioenroos en bloemisterij gewassen.

Bladvlekkenziekten

Bladvlekkenziekten veroorzaken steeds meer problemen in de teelt van pioenen. Bladvlekken schimmels en Botrytis veroorzaken verschillende soorten bladvlekken in de pioenroos, zie de onderstaande foto’s. Beide schimmels gedijen goed onder warme en vochtige omstandigheden en overleven op gewasresten.

Links: bladvlekken aantasting | Rechts: het bruine blad is Botrytis en de zwarte vlek is bladvlekken aantasting (foto PPO)

Symptomen:
Bladvlekken zijn goed van Botrytis te onderscheiden.

Botrytis:

 • Bij Botrytis is sprake van een lichtbruine vlek waarbij al snel het hele of halve blad is aangetast.
 • De aantasting zit vaak aan de uiteinden van het blad.
 • Ontstaat vanaf de bovenkant.
 • Onder vochtige omstandigheden vindt u een grijze sporenmassa op het aangetaste blad.

 Bladvlekken:

 • Vlekken verspreid over het hele blad
 • De vlekken beginnen als lichtrode / purperrode plekjes
 • Later groeien deze vlekken uit tot onscherp begrensde, paarsbruine vlekken

 Maatregelen:

 • Gebruik gezond uitgangsmateriaal.
 • Na het klepelen/afmaaien gewasresten verwijderen
 • Geef ’s morgens water zodat het gewas droog de nacht in kan
 • Houd de luchtvochtigheid bij een teelt in de kas laag

Spuit preventief met o.a. Daconil, Flint, Ortiva of Switch. Wissel regelmatig tussen de groepen van middelen om resistentie te voorkomen.
 

Emelten

Volwassen langpootmuggen zuigen slechts een beetje nectar. De larven van de langpootmug, emelten, zijn veel vraatzuchtiger. Ze zijn relatief groot, zacht, dik en eten van verschillende planten waaronder de stelen van de pioen net onder de grond.

Levenswijze: Bij de langpootmug zijn zes ontwikkelingsstadia te onderscheiden: een eistadium, vier larvenstadia en een adultstadium. Volwassen dieren leven slechts enkele dagen. Er zijn soorten die één generatie per jaar hebben maar ook soorten die meer generaties per jaar hebben. Dit betekent dat er het hele jaar door larven zijn die het hele jaar schade kunnen aanrichten.

Schadebeelden: Overdag houden de emelten zich op in de bodem. ’s Nachts komen ze omhoog en vreten aan de stengelbasis en onderste groene delen van de plant. Ze trekken het gewas ook een stukje de grond in. Stelen met een aangevreten stengelbasis verwelken.
 

Nieuwe aanplant van pioenen

Voorbereiding:

 • Grondmonster + aaltjes monster nemen
 • Zeer goede afwatering
 • Vrij van wortel onkruiden
 • Goede grondstructuur
 • Voorvrucht i.v.m. aaltjes aantasting
 • Tijdig doodspuiten
 • Ga voor oriëntatie naar de veiling en bezoek de percelen waar de pioenen voor de knol geteeld worden (aankoop voor langere tijd)

 Plant tijdstip:

 • Maak een plant schema
 • Buiten: september – maart (najaar beste tijdstip)
 • Kop / ogen rechtop zetten
 • Grondbewerking zeer belangrijk i.v.m. structuur / waterhuishouding
 • Land draineren
 • In vochtige grond planten
 • Houd rekening met spuitbedden / bloemen uitlopen
 • Houd eventueel rekening met plaatsen van tunnels in de toekomst (oogstspreiding / meer opbrengst)

Plantdiepte:

Plantdiepte +/- 5 cm grond boven op de wortels (Bij te diep planten minder bloemen)

 

Green Works Care™

Na uitgebreide testen en onderzoeken i.s.m. verschillende instituten in binnen en buitenland introduceren wij Green Works Care™ voor pioenrozen.
Uit onze testen is zeer nadrukkelijk het verschil tussen warmwater behandelingen en Green Works Care™ naar voren gekomen.


Voordelen:

 • Geen schade door warm water behandeling
 • Minder uitdroging van de planten doordat we in eigen huis de care behandeling uitvoeren
 • Speciale preventieve behandeling tegen wortelknobbel en bladaaltjes
 • Planten behouden meer inhoud en groeikracht
 • Plant groeit in het eerste jaar beter weg
 • Vanaf het tweede en derde jaar meer bloei

Contact

Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft, neem dan contact op met:

Bekijk het Pioenen assortiment per soort: