Pioenen Verzorging Augustus 2014

Beste pioenenkweker,

Hierbij sturen wij u onze informatiebrief met als onderwerp: Pioenen. Speciale aandacht krijgt de informatie die nu relevant is voor de pioenenteelt. Wij vertrouwen erop dat deze informatie u helpt met de verzorging van uw pioenen en bij een succesvolle teelt. 

Afmaaien gewas

Bij pioen is het gebruikelijk om de gewassen ten minste tot half September te sparen. Het sparen van groene delen = het sparen van groei. Zelfs een afstervend gewas zorgt voor groei van de knol. Het is zelfs zo dat de sterkste groei van ondergrondse delen van een pioen plaats vindt tijdens het afsterven.

Onkruid

Als het niet mogelijk is om het perceel onkruidvrij te houden is het verstandig om het gewas te maaien, zeker als het al voor een groot deel is afgestorven. Het heeft namelijk geen zin om een gewas te laten staan als het al overwoekerd is door onkruid.

Bladaaltjes kunnen door mee te liften op onkruid(zaden) het perceel besmetten.

Het is dus zaak om het onkruid voor de winter helemaal dood te hebben. De pioen is extreem gevoelig voor Roundup. Vooral  met straatgras mag dit middel nooit in pioen gebruikt worden. Via de wortels wordt het middel opgenomen door de plant. Voor een vuil perceel blijft alleen Basta over. Voeg eventueel wat ureum toe. Als er veel straatgras staat is het nuttig om een kleine hoeveelheid Chloorprofam toe te voegen aan de Basta.

Botrytisbestrijding

Hoewel het groeiseizoen nog maar net voorbij is, zijn er voorbereidingen nodig om in het voorjaar weer een goed gewas te hebben. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Botrytis bestrijding die al start in de nazomer.
Het is belangrijk om na het kleppelen / maaien een Botrytis bestrijding met o.a. Collis uit te voeren om de wondjes op de plant, en de op de grond aanwezige sporen, te doden. Deze sporen ontwikkelen zich tot wintersporen, die in het voorjaar de omvallers veroorzaken. De najaarsbespuiting is daarom zeker zo belangrijk als de voorjaarsbespuiting. Verwijder tevens de gewasresten i.v.m. een eventuele Botrytis en aaltjes aantasting!

Maaihoogte: uit onderzoek kwam naar voren dat er een Botrytis-remmend effect optreedt indien het gewas in het najaar niet te kort wordt afgemaaid. Daarmee vermindert de kans op omvallers in het volgend voorjaar. Een afmaaihoogte van 10 cm boven de grond beter is voor het gewas dan direct boven de grond.

Planten

Pioenen kunnen het beste in het najaar geplant worden. Omdat de planten in koele periode beter bewortelen, geeft de plant in het komende voorjaar meer gewas. Probeer de Pioenen voor half november geplant te hebben. Pioenen die in het najaar geplant worden, mogen tijdens de bewaring niet worden gekoeld. Als de koelperiode te lang is, gaat de plant al voor de winter groeien en zal de plant in de winter of vroege voorjaar schade oplopen.   

Koeling:

September / Oktober / November worden Pioenen gerooid en opgeslagen tot planttijd.

Koeltemperatuur / buitentemperatuur

 • Als niet duidelijk is of de planten voor de winter geplant gaan worden, moeten de planten boven de 5 graden bewaard blijven om te voorkomen dat de rust wordt doorbroken en planten gaan uitlopen
 • Tot november geen koeling, buitentemperatuur
 • November / December opslaan bij 2 graden
 • Januari goed ingepakt opslaan bij 0 tot –2 graden

Geen ventilator op de planten richten i.v.m uitdrogen, het uitdrogen van de wortel is funest voor de Pioenroos.

Warmwaterbehandeling

Veel Pioenen krijgen een warmwaterbehandeling voordat ze weer worden geplant. Het grote voordeel van de behandeling is, dat er vrij van aaltjes kan worden gestart. Zonder deze behandeling is dat niet echt mogelijk. Visueel is namelijk alleen het wortelknobbelaaltje zichtbaar.

Het wortellesieaaltje is alleen bij zware aantasting zichtbaar. Het bladaaltje is echter nooit zichtbaar. De warmwaterbehandeling is het veiligst wanneer die toegepast wordt op planten die goed in rust zijn. Het beste in het najaar, vlak voor het planten i.v.m. uitdrogen van de plant.
De warmwaterbehandeling zelf is niet zonder gevaar. Naast de juiste temperatuur (niet te hoog!) en de juiste tijdsduur (niet te lang!) is het laten afkoelen van de planten van groot belang. Veel schade wordt veroorzaakt doordat de planten niet voldoende worden afgekoeld na de behandeling.

Gele vruchtboom Cicade

In steeds meer Pioengewassen in de kas komt de Gele Vruchtboom Cicade voor. Omdat de Cicaden pas na de bloei tevoorschijn komen, zijn ze in kleine aantallen niet schadelijk. De meeste Cicaden zijn te zien in augustus en in september legt de Cicade zijn eitjes. Voer dus in Augustus een bestrijding uit met Admire, let er wel op dat u waarschijnlijk nooit in 1x van de plaag af bent.

Voorbereiding van nieuwe teelt

 • Grondmonster nemen.
 • Aaltjesmonster laten nemen.
 • Zeer goede afwatering.
 • Vrij van wortelonkruiden.
 • Goede grondstructuur.
 • Let op de voorvrucht i.v.m. aaltjesaantasting.
 • Tijdig doodspuiten.
 • Ga voor oriëntatie naar de bloemenveiling en bezoek de percelen waar de Pioenen voor de wortelstok geteeld worden (aankoop voor langere tijd).

Grondsoort: zand/klei

 • Op zandgronden bed 1.50 m breed, twee regels/minimale tussenruimte 35 cm.
 • Bij 3 regels planten in verstek. Volgens minimale tussenruimte 40 - 45 cm.
 • Op zandgronden krijg je groter wortelgestel i.v.m. makkelijker weg groeien.
 • Op kleigronden bed 1.50 m breed, twee regels planten op ruggen met een minimale tussenruimte van 40 - 45 cm (kleigrond geeft een korter maar steviger wortelgestel).

Tijdstip van planten

 • Maak plantschema.
 • Buiten: September – maart (najaar beste tijdstip).
 • Kop/Ogen rechtop zetten.
 • Grondbewerking zeer belangrijk i.v.m structuur/waterhuishouding.
 • Land draineren.
 • In vochtige grond planten.
 • Houdt rekening met spuitbedden / bloemen uitlopen.
 • Houdt eventueel rekening met plaatsen van tunnels in de toekomst (oogstspreiding / meer opbrengst).

Plantdiepte

 • Plantdiepte +/- 5 cm grond boven op de wortels (bij te diep planten minder bloemen).

Meer informatie

Bekijk het gehele Pioenen assortiment hier: Pioenen Assoriment

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Green Works International is leverancier van jong uitgangsmateriaal voor potplanten en zomer snij bloemen. Het levert ook leverbare planten voor de plantenhandel en -export.
Met ondersteuning bij teelt, promotie, marketing en afzet biedt Green Works een totaalpakket om een uniek en gezond product op de markt te zetten.