Beste pioenenkweker,

Maandelijks sturen wij een nieuwsbrief met als onderwerp: pioenen. Speciale aandacht krijgt de informatie die nu relevant is voor de pioenen teelt. Wij vertrouwen erop dat deze informatie u helpt bij een succesvolle teelt. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wilt u altijd als eerste de nieuwsbrief krijgen? Meld je dan nu aan en bekijk de nieuwsbrief van maart hieronder:


Bemesting:
Nu het groeiseizoen weer voor de deur staat is het ook weer de tijd om de eerste bemestingsbeurt voor de planten te geven.

Je kunt hierbij uitgaan van de bodemanalyse waarin voedingstoestand wordt aangegeven en waarbij de mogelijke tekorten kunnen worden gerepareerd. Er zijn verschillende meststoffen die men kan toedienen om deze tekorten te repareren. In de pioenenteelt worden een aantal organische meststoffen gebruikt waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen binnen- en buitenteelt. 

Binnenteelt Pioen:
• DCM MIX 2 (7-6-12+4MgO) – strooibare voorraad meststof met hoger kali voor een stevig gewas
• DCM MICRO-MIX – strooibare sporenelementen mix (bevat ijzer, mangaan, koper, borium, zink en molybdeen)
• DCM VIVISOL® – strooibare korrel, creëert een rijk en gevarieerd bodemleven
• DCM OLEGA® FER – snelwerkende ijzer bladvoeding

Buitenteelt Pioen:
• DCM MIX 5 (10-4-8+3MgO) – strooibare voorraad meststof
• DCM VIVIKALI® – langzaam werkende organische kali
• DCM VIVIFOS® – langzaam werkende organische fosfaat (ook bij hoge pH goed beschikbaar)
• DCM OLEGA® FER - snelwerkende ijzer bladvoeding

Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Onkruidbestrijding:
Onkruidbestrijding in vaste planten is meer een zaak van discipline dan van middelenkeuze. Bij onkruidbestrijding is bijna alleen het organische stof gehalte van belang. Een hele zware kleigrond met weinig humus is voor de onkruidbestrijding dus gewoon lichte grond. De werking van een middel zonder schade wordt bepaald door de smalle lijn tussen werking en schade.
De meeste middelen werken het beste in de eerste periode na toediening. Als er niet op het juiste moment wordt gespoten is er een hogere dosering nodig. Echter, de kans op schade wordt hierdoor behoorlijk verhoogd.
Als de punten zichtbaar zijn kunt u spuiten met Goltix en Olie-H. Goltix geeft het beste resultaat op een vochtige ondergrond. Niet spuiten bij zonnig weer, spuit dus tegen de avond. Goltix ook niet gebruiken als er nachtvorst wordt verwacht i.v.m. versnelde afbraak.
Tevens kunt u na opkomst het middel Linuron spuiten geeft wel dampwerking, Linuron niet spuiten tijdens de strekkingsfase, pas ook op met Hybride en boerenpioen-types!
 
Ps. Bladaaltjes kunnen door mee te liften op onkruid(zaden) het perceel besmetten.

Watergift:
Pioen is een gevoelig gewas. Door zijn snelle groei na opkomst is het gewas niet sterk. Gaat de groei erg snel terwijl het klimaat schraal is, dan zal de plant de zwakste bloemen afstoten. Vooral tijdens koude nachten krijgt de vorst daarvan vaak de schuld, terwijl gebrek aan water waarschijnlijk een belangrijker oorzaak is. Ook bij plotseling mooi weer tijdens de strekking is het risico groot. Wacht daarom niet met beregenen tot de grond droog is, maar maak het voor de plant zo plezierig mogelijk.
In de kas of in de tunnel is de watergift bij pioenen bepalend voor het resultaat. Omdat de gewassen zeer snel groeien is de kans groot dat de gewasgroei voor de plant belangrijker is dan het laten doorgroeien van de bloemknoppen. Door voldoende water te geven wordt het zogenaamde kiesmoment van de plant uitgesteld. Als de knoppen groot genoeg zijn, zal de plant de knoppen niet meer afstoten. Het geven van voldoende water maakt extra aandacht voor het klimaat noodzakelijk. Vermijd grote overgangen in temperatuur en luchtvochtigheid, zet op tijd een kier lucht en zorg voor een rustige groei. De ramen pas openzetten als het warm is, kan vochtblaadjes en brandkoppen veroorzaken. Op deze beschadigingen vormt zich bijna zeker Botrytis. Droog telen om Botrytis te voorkomen geeft problemen met verdroogde knoppen. Om ervoor te zorgen dat alle knoppen doorgroeien. Moet de vochtvoorziening optimaal zijn. Gebeurt dit niet, dan wordt het ene probleem opgelost ten koste van het andere.

Botrytis:
De eerste behandeling van Botrytis vind plaats tijdens de opkomst. Omdat de schimmel overwintert door sporen op de grens van grond en lucht, wordt de nieuwe scheut besmet tijdens de opkomst.
Aangieten met Collis kan bij een gevoelig soort als bijvoorbeeld Flame het aantal omvallers met meer dan 90% verminderen. Pioenen die door de wind en vorst zijn beschadigd zijn ook gevoeliger. Ook gewassen waar vorig seizoen na de bloei meer botrytis aanwezig is geweest, vragen extra aandacht. Wij willen dan ook het belang benadrukken van tijdig en preventief behandelen van de gewassen. Dat kan een aanzienlijk voordeel opleveren.
De dosering is maximaal 4 liter per ha en werkt het beste als er zoveel mogelijk op de plant wordt gegoten met veel water. (Voor gevoelige rassen 0,20 L per plant)  Regelmatig Collis gebruiken is niet optimaal vanwege resistentie.

Ook het losmaken van de bovengrond in tunnels en kassen kan de schade door omvallers aanzienlijk beperken.

Door zijn snelle groei is de pioen weinig bestand tegen klimaatwisselingen, Rondom de beschadigingen die daaruit voortvloeien, vormt zich bijna zeker Botrytis. Vooral waneer pioenen niet beschermd worden tijdens de groei, blijft de schimmel voor grote problemen zorgen. Extra bespuitingen zijn dus zeker nodig in deze kritieke periode. Als goede en effectieve middelen worden vooral Teldor, Kenbyo en Switch genoemd.

Ps. Na nachtvorst 2 dagen niet spuiten i.v.m. zwak gewas

Pioen Grond

Onder de grond gebeurt het:
Als een grond verslempt, is er sprake van te weinig binding tussen de bodemdeeltjes. Door de inslag van regendruppels treedt schifting op. Daarbij verstoppen de fijnere lutum- en silbdeeltjes de poriën in de bodem. Zo ontstaat een papperig slemplaagje dat na drogen een slempkorst vormt. Vooral lichte kleigronden en lössgronden zijn gevoelig voor slemp. De gevoeligheid voor verslemping wordt vooral veroorzaakt door het organische stof- en lutumgehalte. Gronden met meer dan 20% lutum verslempen nauwelijks. Ook gronden met weinig lutum verslempen bijna niet. Problemen doen zich vooral voor op gronden met lutumpercentages tussen de 11 en 20%. Bij voldoende organische stof in de bodem, komt verslemping minder snel voor.
Verslemping kan de bewortelling belemmeren door luchtgebrek. Niet alle gewassen zijn sterk genoeg om door de verslempte laag heen te stoten. Ook na opkomst kan luchtgebrek ontstaan. De grond kan lang nat blijven en moeilijk bewerkbaar zijn. U kunt verslemping verminderen door het organische stofgehalte van de bodem te verhogen.
Let ook op het Ca gehalte.Want Ca zorgt voor een verbetering van de structuur.Het is daarbij wel belangrijk om de juiste kalk te geven op het juiste moment.Mocht u nog kalk moeten strooien dan is de beste voor deze periode een jonge kalk zoals de DCM Fossiele zeewierkalk Korrel. DCM Fossiele zeewierkalk Korrel is zacht, werkt snel en bevat 45% calcium, 4% magnesium en heeft een neutraliserende waarde van 50. De beste oplossing voor een voorjaarstoepassing!

DCM Fossiele Zeewierkalk Korrel

Organische stof is van groot belang voor de bodemvruchtbaarheid. Het is in staat vocht vast te houden, is van belang voor de bewerkbaarheid van de grond en het kan Voedingsstoffen binden en tevens weer naleveren. Het organische stof gehalte daalt onder andere omdat het als voedsel voor bodemleven dient. Het bodemleven eet de organische stof op en daarbij komen stiksof, zwavel en andere Voedingsstoffen vrij die door de plant kunnen worden opgenomen. Het organische stof gehalte kan snel dalen, maar niet snel stijgen! Het is dus van groot belang te zorgen dat het gehalte gelijk blijft. Om organische stof gehalte op hetzelfde niveau te houden kunt u dit aanvoeren via dierlijke mest en compost. Gebruik opa-kennis voor een gezond bodemleven en organisch stofgehalte en de geneugten van kunstmest om eventueel bij te bemesten.

Bodemleven:
Het bodemleven is van grote invloed op de plantengroei. Uit organische mest moet het bodemleven de voedingsstoffen vrijmaken die onmisbaar zijn voor de plant. Daarnaast heeft het bodemleven nog diverse andere functies:

• Afbraak van plantenresten, mest en dode bodemorganismen en vrijmaken van voedingsstoffen
• Opbouw van organische stof die slechts traag wordt afgebroken
• Opbouw van organische stof die slechts traag wordt afgebroken
• Beperken van te grote aantallen ziekteverwekkende organismen

Hieronder staan de links naar ons pioenen assortiment online en in onze catalogus:

Pioenen Assortiment 2015 - 2016
Bekijk het gehele pioenen assortiment op onze website

Catalogus
Pioenen Catalogus Seizoen 2015 - 2016

Contact

Verkoop & Teeltbegeleiding

Heeft u vragen? Wilt u meer komen te weten over de Pioenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en we zullen u verder informeren.