Pioenen Verzorging Juni 2014

Beste pioenenkweker,

Waarschuwing: Teelt van Pioenen niet klaar na de bloemenoogst, lees onderstaande aanbevelingen en tips!

Hierbij sturen wij u onze informatiebrief met als onderwerp: Pioenen. Speciale aandacht krijgt de informatie die nu relevant is voor de pioenenteelt. Wij vertrouwen erop dat deze informatie u helpt bij een succesvolle teelt. 

Bemesting

Na de bloei moet de bemesting gericht zijn op de vegetatieve groei van de plant. De bladeren die tot dan toe onder het gewas hebben gezeten moeten nog volgroeien.

Het gewas dat nu op de plant staat is de basis voor de bloemenproductie in het volgende jaar. De Bloemaanleg vindt namelijk plaats in Juli en Augustus. Neem met regelmaat in vate periodes een grondmonster / bladmonster zodat u een beter beeld krijgt van de behoeftes van de plant.

Normale bemestingsgiften kg/ha voor   Pioen op jaarbasis (bij normale grondwaardering)

N-behoefte, 150 kg/ha
Fosfaat, kg P2O5, 100 kg/ha
Kali, kg K2O, 225 kg/ha
Magnesium, kg MgO, 100 kg/ha

Na de bloei, bemesting geven voor knopaanleg voor het volgende seizoen

 • Kalium helft strooien (o.a Patentkali)
 • Stikstof minimaal 50 kg
 • Magnesium (bitterzout) 

Let er dan wel op dat er in deze periode voldoende water voor de plant beschikbaar is om de meststoffen op te nemen. Droogte in die periode schaadt de bloemproductie voor het volgende jaar.

Een actief bodemleven is dus van belang; vochtige grond en een juist organische stofgehalte zijn zeer belangrijk om de opname van bovengenoemde meststoffen te bevorderen. (Voor meer informatie: www.dcm-info.nl)

Organische meststoffen na de bloei!

Na de bloei kunt u op verschillende manieren meststoffen toedienen.
DCM levert langzaamwerkende organische meststoffen die perfect passen in de pioenenteelt. Na de bloei is er vooral behoefte aan stikstof en kalium voor productie en plantopbouw voor volgend jaar! Zo produceren de Pioenen elk jaar weer maximaal aantal takken. Dit kunt u op een aantal manieren invullen. U kunt kiezen voor een samengestelde organische meststof bijvoorbeeld DCM Mix 6 (6-3-18+3MgO) of de elementen apart van elkaar toedienen.
Bij het apart van elkaar toedienen is de combinatie van Vivikali met een reguliere stikstof meststof bekend. Het voordeel van Vivikali ten opzichte van bijvoorbeeld patentkali is het veel lagere zoutgehalte in deze meststof. Dit betekent dat deze meststof veel zachter voor de wortels is. En zeker in de periode van extreme droogte is dit zeer belangrijk. Tevens bevat Vivikali van zichzelf sporenelementen, hormonen en bevordert het bodemleven. De dosering van Vivikali ligt normaal tussen 400 en 600 kg per ha.
Door de droge omstandigheden is de opname van de elementen niet altijd optimaal. Om toch voldoende voeding in de plant te houden, is een bladmeststof een goede optie om de plant in goede conditie te houden.
DCM heeft twee bladmeststoffen die zeer snel werken, tevens kunt u deze bladmeststoffen onderling mengen:

 • Olega complex breed werkende bladvoeding (bevat alle hoofd- en sporenelementen, zeewierextract en ureum)
 • Olega fer snel werkende ijzer bladvoeding welke zeer zacht voor het gewas is (bevat tevens zeewierextract en ureum)

Voor doseringen en toepassingsmogelijkheden in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen kunt u contact opnemen met DCM adviseur, Mark van Dulmen (06-51310492) of m.vandulmen@dcmnederland.com.

Botrytis bestrijding

De Bestrijding van Botrytis in Pioenen is een lange termijn verhaal. Vooral het niet beschermen na de bloei is een belangrijke oorzaak dat Botrytis voor grote problemen blijft zorgen. Voer daarom een bespuiting tegen Botrytis uit om te zorgen dat de schade van het snijden geen besmetting kan veroorzaken. Voeg bij de Botrytis bespuiting Bitterzout toe om het gewas wat af te harden.
In het najaar vormt de schimmel wintersporen die op de grens grond/lucht overwinteren. Dit is ook de plaats waar in het voorjaar de aantasting begint. De bestrijding in het voorjaar is dus wel nodig, maar de basis ligt in de nazomer. De nu veel gebruikte Collis in het voorjaar is dus absoluut geen totaaloplossing maar een onderdeel.
Uit onderzoek kwam naar voren dat het Botrytis remmende effect, van niet tekort afmaaien (+/-10 cm boven de grond) van het gewas in najaar, de kans van omvallers vermindert in het volgend voorjaar.

Onkruid

Bladaaltjes kunnen door mee te liften op onkruid(zaden) het perceel besmetten.
Het is dus zaak om het onkruid voor de winter helemaal dood te hebben. De pioen is extreem gevoelig voor Roundup. Vooral  met straatgras mag dit middel nooit in pioen gebruikt worden. Via de wortels wordt het middel opgenomen door de plant. Voor een vuil perceel blijft alleen Basta over. Voeg eventueel wat ureum toe. Als er veel straatgras staat is het nuttig om een kleine hoeveelheid Chloorprofam toe te voegen aan de Basta.

Bladvlekkenziekten

Bladvlekkenziekten veroorzaken steeds meer problemen in de teelt van Pioenen. Bladvlekkenschimmels en Botrytis spp. veroorzaken verschillende soorten bladvlekken in de Pioenroos, zie de onderstaande fotos. Beide schimmels gedijen goed onder warme en vochtige omstandigheden. Beide schimmels overleven op gewasresten.

Bladvlekken zijn goed van Botrytis te onderscheiden, hier de symptomen:

Botrytis

 • Bij Botrytis is sprake van een lichtbruine vlek waarbij al snel het hele of halve blad is aangetast
 • De aantasting zit vaak aan de uiteinden van het blad
 • Ontstaat vanaf de bovenkant
 • Onder vochtige omstandigheden vindt u een grijze sporenmassa op het aangetaste blad

Bladvlekken

 • Vlekken verspreid over het hele blad
 • De vlekken beginnen als lichtrode / purperrode plekjes
 • Later groeien deze vlekken uit tot onscherp, begrensde, paarsbruine vlekken

Maatregelen

 • Gebruik gezond uitgangsmateriaal
 • Na het kleppelen/afmaaien gewasresten verwijderen
 • Geef s morgens water zodat het gewas droog de nacht in kan
 • Houd de luchtvochtigheid bij een teelt in de kas laag
 • Spuit preventief met o.a Daconil, Flint , Ortiva of Switch. Wissel regelmatig tussen de groepen van middelen om resistentie te voorkomen

Nieuwe aanplant

Voorbereiding

 • Grondmonster nemen + aaltjes monster
 • Zeer goede afwatering
 • Vrij van wortel onkruiden
 • Goede grondstructuur
 • Voorvrucht i.v.m. aaltjes aantasting
 • Tijdig doodspuiten
 • Ga voor orientatie naar de veiling en bezoek de percelen waar de Pioenen voor de knol geteeld worden (aankoop voor langere tijd)

Plant tijdstip

 • Maak plantschema
 • Buiten: september maart (najaar beste tijdstip)
 • Kop / ogen rechtop zetten
 • Grondbewerking zeer belangrijk i.v.m. structuur/waterhuishouding
 • Land draineren
 • In vochtige grond planten
 • Houdt rekening met spuitbedden / bloemen uitlopen
 • Houdt eventueel rekening met plaatsen van tunnels in de toekomst (oogstspreiding / meer opbrengst).

Plantdiepte

 • Plantdiepte +/- 5 cm grond boven op de wortels (bij te diep planten minder bloemen) 

Meer informatie

Bekijk het gehele Pioenen assortiment hier: Pioenen Assoriment

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ed Kleijbeuker 

Tel. +31 (0)6 24 94 64 05
Mail: 
ed@green-works.nl

Daan Kneppers 

Tel. +31 (0)6 51 82 47 12
Mail: 
daan@green-works.nl

Green Works International is leverancier van jong uitgangsmateriaal voor potplanten en zomer snij bloemen. Het levert ook leverbare planten voor de plantenhandel en -export.
Met ondersteuning bij teelt, promotie, marketing en afzet biedt Green Works een totaalpakket om een uniek en gezond product op de markt te zetten.